Commissielid van de maand


COMMISSIELID VAN DE MAAND MEI:

De Batavierenrace is in 2019 voor het laatst georganiseerd. Drie jaar aan kennis is verloren gegaan, maar met hulp van oud-Commissie leden wist Meri Daneljan de hiaat aan kennis te vullen. Meri kennen wij als een enthousiaste en goed georganiseerde meid. Ze liet zich op de dag zelf ook weer van haar sterkste kant zien. Om 20:45 uur was zij al aanwezig om alles te regelen voor haar Batavierenploeg. Navigerend in de voorhoede van de bus zat ze dan. Voorop in de strijd, als de Batavierenrace-coördinator betaamt, ging Meri Daneljan de Batavierenrace aan. Haar hardlopers aanmoedigend in de ochtendploeg, nam ze deel aan de Batavierenrace. Maar zoals het gezegde gaat ‘coaches don’t play’. Echter wist ze wel tot laat in de nacht de Batavierenrace uit te spelen. Meri ontzettend bedankt, zonder jou hadden we het niet gekund!

Nieuw_format_commissielid_van_de_maand_mei.png

Partners van de MFVN