Onderwijs-Management-Team-2

OMT-2

Het OMT-2 houdt zich bezig met het (mede)definiëren van de kwaliteitseisen voor de master geneeskunde en houdt toezicht op een hoogwaardige uitvoering van het vastgestelde masterprogramma geneeskunde. Voor meer informatie over haar taken en verantwoordelijkheden, klik hier.

Leden van het OMT-2

Het OMT-2 bestaat uit negen leden, waaronder docenten, de studentassessor en studenten. Hieronder zijn deze negen leden opgesomd.

Mw. dr. M.H.J. van de PolVoorzitter
Dr. W.J.M.J. GorgelsDocentlid
Mw. dr. M.B. van IerselDocentlid
Drs. B.J.J.W. SchouwenbergDocentlid
Mw. J.E.M.C. SchouwStudentlid
Mw. M.J.M. VerheesStudentlid
Mw. L.I.A. Ruczynski

Studentlid

Mw. dr. J.C. Dahlhaus-BooijSecretaris
Mw. J. OudenampsenAssessor