Onderwijs-Management-Team-2

OMT-2

Het OMT-2 houdt zich bezig met het (mede)definiëren van de kwaliteitseisen voor de master geneeskunde en houdt toezicht op een hoogwaardige uitvoering van het vastgestelde masterprogramma geneeskunde. Voor meer informatie over haar taken en verantwoordelijkheden, klik hier.

Leden van het OMT-2

Het OMT-2 bestaat uit negen leden, waaronder docenten, de studentassessor en studenten. Hieronder zijn deze negen leden opgesomd.

Mw. dr. M.H.J. van de PolVoorzitter
Mw. B. van Bon Docentlid
Mw. dr. M.B. van IerselDocentlid
Drs. B.J.J.W. SchouwenbergDocentlid
Ferhat Beyaz Studentlid
Nadia Himantono Studentlid
Britt van Ruijven 

Studentlid

Mw. dr. J.C. Dahlhaus-BooijSecretaris
Lavinia Martis Assessor