Opleidingscommissies GNK en BMW

Opleidingscommissie

De opleidingscommissie controleert het faculteitsbestuur en brengt adviezen uit aan de decaan en de directeurs van de opleidingen. Deze adviezen kunnen gaan over herziening van het curriculum, de kwaliteit daarvan, de studie- en studentbegeleiding, de studiebelasting en de onderwijsevaluaties. Verder brengt zij advies uit over onderwijs- en examenregeling en beordeelt zij jaarlijks de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling.

Opleidingscommissie Biomedische wetenschappen

De opleidingscommissie biomedische wetenschappen bestaat uit zes studentleden en zes docentleden, waaronder de voorzitter. Deze zijn hieronder genoemd. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris, Dr. David Drijkoningen.

Docentleden:

 • Thom Oostendorp
 • Janneke Schot 
 • Tanya Bisseling
 • Diederik de Bruijn
 • Rick Greupink
 • Peep Stalmeier
 • Annelieke Schepens-Franke 

Studenttleden:

 • Marloes de Kam
 • Meike Hofmans
 • Merel Rougoor
 • Sander Driessen
 • Niels Toussaint

Opleidingscommissie geneeskunde

De opleidingscommissie geneeskunde bestaat uit vijf studentleden en drie docentleden, waaronder de voorzitter. Deze worden hieronder genoemd. Ook deze commissie wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris Dr. David Drijkoningen.

Studentleden:

 • Monica Verkooijen
 • Daniel van Dartel
 • Isa Witteveen
 • Linde Hoogendoorn
 • Isabel Dupont
 • Ibrahim Oulad Sedik 

Docentleden:

 • Jos Draaisma (voorzitter)
 • Marlou Hacfoort (secretaris) 
 • Ron Hameleers
 • Edward Tan
 • Marije Hogeveen 
 • Gerald Vervoort
 • Maarten de Waal-Malefijt 

Partners van de MFVN