Opleidingscommissies GNK en BMW

Opleidingscommissie

De opleidingscommissie controleert het faculteitsbestuur en brengt adviezen uit aan de decaan en de directeurs van de opleidingen. Deze adviezen kunnen gaan over herziening van het curriculum, de kwaliteit daarvan, de studie- en studentbegeleiding, de studiebelasting en de onderwijsevaluaties. Verder brengt zij advies uit over onderwijs- en examenregeling en beordeelt zij jaarlijks de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling.

Opleidingscommissie Biomedische wetenschappen

De opleidingscommissie biomedische wetenschappen bestaat uit zes studentleden en zes docentleden, waaronder de voorzitter. Deze zijn hieronder genoemd. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris, Dr. David Drijkoningen.

Studentleden:

 • Iris Verhoef
 • Jules Frissen
 • Joost Kleerebezem
 • Sanne Kluin
 • Miriam Meijerhof
 • Isa van der Werff 

Docentleden:

 • Gerhard zielhuis (voorzitter)
 • David Drijkoningen (secretaris) 
 • Tanya Bisseling
 • Thijs Eijsvogels
 • Rick Greupink
 • Peep Stalmeier 

Opleidingscommissie geneeskunde

De opleidingscommissie geneeskunde bestaat uit vijf studentleden en drie docentleden, waaronder de voorzitter. Deze worden hieronder genoemd. Ook deze commissie wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris Dr. David Drijkoningen.

Studentleden:

 • Daniel van Dartel
 • Emma Damen
 • Mirthe Fehrmann
 • Renee Timmermans
 • Erim Ozdemir
 • Pepijn van Gastel 

Docentleden:

 • Prof. dr. Gert Jan Scheffer (voorzitter)
 • Marlou Hacfoort (secretaris) 
 • Ron Hameleers
 • corine Hess
 • Marije Hogeveen 
 • Gerald Vervoort
 • Maarten de Waal-Malefijt