Opleidingscommissies GNK en BMW

Opleidingscommissie

De opleidingscommissie controleert het faculteitsbestuur en brengt adviezen uit aan de decaan en de directeurs van de opleidingen. Deze adviezen kunnen gaan over herziening van het curriculum, de kwaliteit daarvan, de studie- en studentbegeleiding, de studiebelasting en de onderwijsevaluaties. Verder brengt zij advies uit over onderwijs- en examenregeling en beordeelt zij jaarlijks de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling.

Opleidingscommissie Biomedische wetenschappen

De opleidingscommissie biomedische wetenschappen bestaat uit zes studentleden en zes docentleden, waaronder de voorzitter. Deze zijn hieronder genoemd. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris, Dr. David Drijkoningen.

Studentleden:

 • Dhr. Jeroen van Doorn
 • Mevr. Yasmin Leenderts
 • Mevr. Veronique Peerbooms
 • Dhr. Christiaan Stuut
 • Mevr. Iris Verhoeff

Docentleden:

 • Dr. Thijs Eijsvogels (interim-voorzitter)
 • Dr. Eddy Adang
 • Dr. Rick Greupink
 • Dr. Bas Schouwenberg
 • Dr. Dirk Schubert
 • Dr. Peep Stalmeier

Opleidingscommissie geneeskunde

De opleidingscommissie geneeskunde bestaat uit vijf studentleden en drie docentleden, waaronder de voorzitter. Deze worden hieronder genoemd. Ook deze commissie wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris Dr. David Drijkoningen.

Studentleden:

 • Dhr. Bas Blok
 • Mevr. Mirthe Fehrman
 • Mevr. Noëlle Kruit
 • Mevr. Lisanne Loogman
 • Mevr. Rianne Damhuis

Docentleden:

 • Prof. dr. Gert Jan Scheffer (voorzitter)
 • Drs. Ron Hameleers
 • Dr. Gerard Vervoort