Opleidingscommissies GNK en BMW

Opleidingscommissie

Wat is de opleidingscommissie?
De opleidingen Geneeskunde en Biomedische wetenschappen hebben allebei hun eigen opleidingscommissie (OLC). De voornaamste taak van de OLCs is het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs. Hiervoor geven we gevraagd en ongevraagd advies aan het faculteitsbestuur. De OLCs vergaderen een keer per maand en bespreken dan allerlei zaken betreffende het onderwijs. Zo houden we ons bezig met de Onderwijs-en Examenregeling, onderwijsevaluaties, stages, toetsing, studie-en studentbegeleiding, de studeerbaarheid van de opleidingen en meer. Tevens zijn de OLCs bevoegd om de Raad van Bestuur te adviseren over het benoemen van hoogleraren van het Radboudumc.

De OLCs bestaan uit 6 docentleden, een secretaris en 6 studentleden. Zowel bachelor als master studenten kunnen zich verkiesbaar stellen tijdens de studentverkiezingen die ieder jaar in mei gehouden worden, de docenten worden benoemd.  Elke student vormt een koppel met een docent, die samen een bepaald onderwerp van de bachelor en/of de master in hun portefeuille hebben. Zij zijn met betrekking tot hun eigen onderwerp ook het contactpunt voor andere gremia en andere belanghebbenden.

Contact?
Heb je nog vragen, mail dan naar de OLC van jouw opleiding!
Geneeskunde: olc.gnk@soos-nijmegen.nl
Biomedische Wetenschappen: olc.bmw@soos-nijmegen.nl

Opleidingscommissie Biomedische Wetenschappen

Docentleden:

 • Thom Oostendorp (voorzitter)
 • Janneke Schot (secretaris)
 • Tanya Bisseling
 • Diederik de Bruijn
 • Rick Greupink
 • Peep Stalmeier
 • Annelieke Schepens-Franke 

Studenttleden:

 • Niels Toussaint
 • Jari Bulkens
 • Nina Wieland
 • Merel Rougoor
 • Lisa van Zuuk


Opleidingscommissie geneeskunde

Docentleden:

 • Jos Draaisma (voorzitter)
 • Marlou Hacfoort (secretaris) 
 • Ron Hameleers
 • Edward Tan
 • Marije Hogeveen 
 • Gerald Vervoort
 • Maarten de Waal-Malefijt 

Studentleden:

 • Isa Witteveen
 • Isabel Dupont
 • Kai Xu
 • Kristy van Geel
 • Romy de Kleijn
 • Muge Cecekci

  Partners van de MFVN