Examencommissie

Examencommissie

De Examencommissie stelt de uitslagen van toetsen en examens vast en reikt de bijbehorende diploma's uit. Bovendien adviseert de Examencommissie de Facultaire Gezamenlijke Vergadering over de vaststelling van de Onderwijs- en Examenregeling. Voor de studenten die studeren aan de Faculteit der Medische Wetenschappen zijn er twee examencommissies opgesteld, namelijk één examencommissie Geneeskunde en één examencommissie Biomedische wetenschappen. Hieronder is de samenstelling van beide examencommissies genoemd. Voor meer informatie over deze commissies raden wij het aan om de website van het Radboudumc raad te plegen.

Examencommissie Biomedische wetenschappen

De examencommissie Biomedische wetenschappen bestaat uit negen leden. Hieronder zijn de gegevens van twee leden genoemd.

  • Dr. C.E.E.M. van der Zee (voorzitter)
  • Dhr. F.W.M. de Vries (ambtelijk secretaris)

Examencommissie Geneeskunde

De commissie bestaat uit leden van het wetenschappelijk personeel binnen het Radboudumc. Hieronder zijn de gegevens van twee leden genoemd.

    • Dr. A.J.A. Bremens (voorzitter)
    • Dhr. Drs. R. Goorden, telefoon (024) 361 70 05 (secretaris) telefonisch spreekuur maandag van 14.00 tot 15.00 uur.

    Partners van de MFVN