Studenten Organisatie voor Onderwijs en Studie

SOOS

De Studenten Organisatie voor Onderwijs en Studie (het SOOS) is het vertegenwoordigend orgaan van de bachelorstudenten Geneeskunde, alle studenten Biomedische wetenschappen en alle studenten MMD. Het SOOS wordt gevormd door studenten die zich actief bezig houden met onderwijsorganisatie en onderwijsbeleid. Via het SOOS krijgen studenten regelmatig actuele informatie over onderwijsaangelegenheden. Ook functioneert het SOOS als klachtenpost en ondersteunt het SOOS de jaarvertegenwoordigers. De jaarvertegenwoordigers behartigen de belangen van hun jaargroep en onderhouden daartoe intensief contact met de blokcoördinator.

Doelstellingen

  • het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de bachelorstudenten Geneeskunde, alle studenten Biomedische Wetenschappen en alle studenten MMD, op het gebied van onderwijs;
  • het functioneren als meldpunt om studenten met hun opmerkingen, klachten of vragen over het onderwijs verder te helpen;
  • het leveren van een positieve bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in de opleidingen BMW en GNK;
  • het leveren van een bijdrage aan een goede informatievoorziening aan studenten over het onderwijs.

Activiteiten

Het SOOS tracht haar doelstellingen te bereiken door:

  1. wekelijks een vergadering voor lopende zaken te beleggen;
  2. contacten te onderhouden met andere medezeggenschapsorganen en uitvoerende organen binnen de faculteit en met deze, namens de studenten, in overleg te treden;
  3. meningen en standpunten van studenten weer te geven en deze aan betrokken instanties kenbaar te maken;
  4. de bachelorstudenten Geneeskunde, alle studenten Biomedische wetenschappen en alle studenten MMD op de hoogte te houden van de activiteiten van de verschillende medezeggenschapsorganen;
  5. het verzamelen en verspreiden van informatie van belang voor de bachelorstudenten Geneeskunde, alle studenten Biomedische wetenschappen en alle studenten MMD, en het aanleggen en bijhouden van een overzichtelijk archief.

Klachten en vragen

Met alle klachten en vragen over onderwijs en aanverwante onderwerpen kunnen de studenten bij het SOOS terecht. Afhankelijk van de aard van de klacht of vraag, wordt die door het SOOS zelf behandeld of doorgespeeld naar een ander medezeggenschapsorgaan. Studenten worden op de hoogte gehouden van de afhandeling van de klacht.

Bereikbaarheid van het SOOS

Het SOOS is gevestigd in de medische faculteit (route 87)
Geert Grooteplein Noord 21
6525 EZ Nijmegen.

Iedere dag wordt er zitting gehouden tussen 11.30 en 12.30 uur.

Contact opnemen kan via telefoon, website en email.

Tel: 024-3614684
Website: soos-nijmegen.nl
E-mail: soos@radboudumc.nl
Wapp: 06-30125417

Partners van de MFVN