Externen

Externen van de MFVN

De MFVN kent verschillende externen. Alle externen van de MFVN organiseren een of meerder activiteiten voor de leden van de MFVN. Hieronder zijn de externen kort benoemd. In de tabbladen is meer informatie van iedere externe te vinden.

IFMSA-Nijmegen

IFMSA-Nijmegen maakt deel uit van International Federation of Medical Students' Association-The Netherlands (IFMSA-NL). IFMSA-NL is een internationaal platform voor studenten met initiatieven die zich richten op bewustwording en verbetering in Global Health in de samenleving en op persoonlijke ontwikkeling van toekomstige professionals in de gezondheidszorg.

nijmegen1_1.jpg

Ko-Raad

De Ko-Raad zet zich in voor de kwaliteit van de coschappen door eens per maand een ALV te organiseren, waarbij uit elke co-groep een vertegenwoordiger aanwezig is. Hier worden de positieve en verbeterpunten van de afgelopen coschappen besproken. De verbeterpunten pakken wij dan samen met het OMT2 op. Maar ook op landelijk niveau zijn wij actief, bij het Interfacultair Medisch Studentenoverleg (IMS). Hier pakken wij met Co-Raden van andere faculteiten gemeenschappelijke thema’s aan, zoals de stagevergoeding.

Maar naast dit alles is de Ko-Raad ook betrokken bij de StatusCo en organiseren we maandelijkse activiteiten, van leren echoën en speeddaten met specialisten tot aan barbecues en escaperooms. En samen met de CoStaCie natuurlijk de befaamde CoSta-feesten!

KoRAAD.png

Stichting Aesculaaf

Café de Aesculaaf is de faculteitskroeg op de Faculteit der Medische Wetenschappen. Voor een lage prijs worden hier bier, wijn, sterke dranken en fris verkocht. Iedere werkdag is café de Aesculaaf open vanaf 16.00 uur. 

aesculaaf2.jpg

Studenten Organisatie voor Onderwijs en Studie (SOOS)

De SOOS is de studentenorganisatie voor medezeggenschap in het onderwijs. De SOOS behartigt studentenbelangen binnen de Faculteit der Medische Wetenschappen. Iedereen met klachten, opmerkingen en/of vragen op het gebied van onderwijs kan bij de SOOS terecht.

SOOS.png

Radboud Career Service

De Career Service van het Radboudumc  geeft studenten van de FMW  advies en ondersteunt hen bij het  maken van bewuste carrière keuzes en helpt de student om deze keuzes  te realiseren. Dit doet de Career Service door:  studenten een overzicht van alle loopbaan gerichte activiteiten en evenementen, zowel binnen het Radboudumc als externe  aan te bieden;  workshops en meetings met alumni te organiseren;  het trainen van netwerkvaardigheden, sollicitatiegesprekken en CV  checks.  Studenten hebben bovendien de mogelijkheid om vrijblijvend een afspraak te maken voor een individueel loopbaangesprek. 

Career.png