Innovatieproject

Innovatieproject

Het Innovatieproject hoort bij de bacheloropleiding Biomedische wetenschappen en Geneeskunde. In een groep van drie tot zes eerstejaars studenten, kan kennis en ervaring worden ingezet om vorm te geven aan een zelfgekozen innovatie in de zorg. Iedere groep moet zelf een innovatie-expert aanleveren. Dit is een docent die het innovatieproject begeleidt en een beoordeling geeft van het proces en het eindproduct. Met een innovatieprojectvoorstel moet het projectboard overtuigd worden dat het beoogde project innovatief en haalbaar is en goed is doorgesproken met de opdrachtnemer en andere stakeholders. 

Partners van de MFVN