StIP/studieadviseurs

Het StIP

Het StIP is het studenten informatiepunt van de medische factulteit. Het StIP is geopend op doordeweekse dagen tussen 10.00 uur en 14.00 uur op routenummer 84 van het Studiecentrum voor Medische wetenschappen. Het StIP is tevens bereikbaar voor vragen via het Studenten Webdossier en de website van het Radboudumc.

Bij het StIP kun je onder andere terecht voor:

 • Informatie over het onderwijsprogramma, toetsdata en uitslagen.
 • Informatie over toets- en examenregelingen.
 • Raadplegen databestanden van je studievoortgang aanvragen
 • Afgeven van formulieren voor aanmelding stages en examens.
 • Informatie over regelingen rondom indelingen.
 • Afspraken met studieadviseurs.


De studieadviseurs

De studieadviseur staat in nauw contact met docenten, de studentendecanen en studentenpsychologen. Eerstejaarsstudenten worden uitgenodigd voor een gesprek wanneer sprake is van vertraging in de studievoortgang en een dreigend negatief bindend studieadvies. Ook ouderejaars worden door de studieadviseur uitgenodigd wanneer de resultaten hiertoe aanleiding lijken te geven en de studieaanpak misschien individueel moet worden bijgesteld. De studieadviseur kan vragen en verzoeken aan de examencommissie in de vergadering toelichten, bijvoorbeeld verzoeken om een bijzondere herkansing van een tentamen om persoonlijke redenen. Ook kan de studieadviseur toelichting geven over individuele omstandigheden in de vergadering van de commissie die het bindend studieadvies vaststelt.

De studieadviseurs geven informatie over:

 • Inhoud en vormgeving van de studie.
 • De prestatiebeurs.
 • Het bindend studieadvies.
 • Andere studiemogelijkheden, als studenten willen veranderen van opleiding.
 • Aanvullende studiemogelijkheden, bijvoorbeeld het vrij keuze-onderdeel.

De studieadviseurs adviseren over:

 • Studieaanpak, zowel planning als methodiek.
 • Examenregelingen: bijvoorbeeld het aanpassen van een toetsplanning aan individuele omstandigheden.
 • Aanpassingen aan het programma in het geval van bijzondere situaties (handicap, ziekte enz.).

De studieadviseurs bieden hulp of verwijzen door bij:

 • Studieproblemen veroorzaakt door allerlei verschillende oorzaken (thuissituatie, motivatiecrisis, tijdgebrek).
 • Problemen als gevolg van de studie, zoals twijfels over de geschiktheid voor de studie, slechte resultaten, overbelasting.
 • Kritiek op het onderwijsprogramma, examenregelingen, docenten, de organisatie enz.

Afspraak maken met de studieadviseurs

Afspraken met de studieadviseurs kunnen worden gemaakt bij het StIP:

 • Aan de balie tussen 10.00 uur 14.00 uur.
 • Telefonische via (024) 361 50 66 of (024) 361 50 65

Tweemaal per week vindt er ook een inloopspreekuur met de studieadviseurs plaats in het StIP. 

Zie het onderstaande document voor meer informatie betreffende de studieadviseurs en welke studieadviseur meer kan betekenen voor jou. 

Informatie Studieadviseurs

Bestandsnaam Bestandsgrootte
Placemat_voor_nieuwe_studenten_2122.pdf 633.0 kB

Partners van de MFVN