StIP/studieadviseurs

Het StIP

Het StIP is het studenten informatiepunt van de medische factulteit. De balie van het StIP is geopend op doordeweekse dagen tussen 10.00 uur en 14.00 uur op routenummer 84 van het Studiecentrum voor Medische wetenschappen (dit is een indicatie er kan te allen tijde iemand aanwezig om je te helpen). Het StIP is telefonisch bereikbaar van 09:00 tot 12:30 en van 13:00 tot 16:30. Het StIP is tevens bereikbaar voor vragen via Topdesk.

Bij het StIP kun je onder andere terecht voor:

 • Informatie over het onderwijsprogramma, toetsdata en uitslagen.
 • Informatie over toets- en examenregelingen.
 • Raadplegen databestanden van je studievoortgang aanvragen.
 • Afgeven van formulieren voor aanmelding stages en examens.
 • Informatie over regelingen rondom indelingen.
 • Afspraken met studieadviseurs.


De studieadviseurs

De studieadviseur staat in nauw contact met docenten, de studentendecanen en studentenpsychologen. Eerstejaarsstudenten worden uitgenodigd voor een gesprek wanneer sprake is van vertraging in de studievoortgang en een dreigend negatief bindend studieadvies. Ook ouderejaars worden door de studieadviseur uitgenodigd wanneer de resultaten hiertoe aanleiding lijken te geven en de studieaanpak misschien individueel moet worden bijgesteld. De studieadviseur kan vragen en verzoeken aan de examencommissie in de vergadering toelichten, bijvoorbeeld verzoeken om een bijzondere herkansing van een tentamen om persoonlijke redenen. Ook kan de studieadviseur toelichting geven over individuele omstandigheden in de vergadering van de commissie die het bindend studieadvies vaststelt.

De studieadviseurs geven informatie over:

 • Inhoud en vormgeving van de studie.
 • De prestatiebeurs.
 • Het bindend studieadvies.
 • Andere studiemogelijkheden, als studenten willen veranderen van opleiding.
 • Aanvullende studiemogelijkheden, bijvoorbeeld het vrij keuze-onderdeel.

De studieadviseurs adviseren over:

 • Studieaanpak, zowel planning als methodiek.
 • Examenregelingen: bijvoorbeeld het aanpassen van een toetsplanning aan individuele omstandigheden.
 • Aanpassingen aan het programma in het geval van bijzondere situaties (handicap, ziekte enz.).

De studieadviseurs bieden hulp of verwijzen door bij:

 • Studieproblemen veroorzaakt door allerlei verschillende oorzaken (thuissituatie, motivatiecrisis, tijdgebrek).
 • Problemen als gevolg van de studie, zoals twijfels over de geschiktheid voor de studie, slechte resultaten, overbelasting.
 • Kritiek op het onderwijsprogramma, examenregelingen, docenten, de organisatie enz.

Hoe kom je in contact met jouw studieadviseur?

Geneeskunde:

Een afspraak maken kan door op de links hieronder te klikken. Mocht jouw vraag niet kunnen wachten tot de eerstvolgende gelegenheid voor een afspraak, dan kan je telefonisch contact opnemen met het STIP via (024) 361 50 65/66 tussen 9:00 en 16:30, of binnenlopen bij de balie tussen 10:00 tot 14:00 uur.

Let op: ben je geen student van deze faculteit, dan kan je geen afspraak maken via onderstaande links. Stuur dan een mail naar studieadviseurgeneeskunde@radboudumc.nl.

Fysieke afspraak: Fysieke afspraak studieadviseur FMW

Belafspraak: (Beeld)bel afspraak studieadviseur FMW

Biomedische wetenschappen

Een afspraak maken kan door op de links hieronder te klikken. Mocht jouw vraag niet kunnen wachten tot de eerstvolgende gelegenheid voor een afspraak, dan kan je telefonisch contact opnemen met het STIP via (024) 361 50 65/66 tussen 9:00 en 16:30, of binnenlopen bij de balie tussen 10:00 tot 14:00 uur.

Let op: ben je geen student van deze faculteit, dan kan je geen afspraak maken via de links hieronder. Stuur dan een mail naar studieadviseurbmw@radboudumc.nl.

Fysieke afspraak: Fysieke afspraak studieadviseur FMW

Belafspraak: (Beeld)bel afspraak studieadviseur FMW

Wil je ons met spoed bereiken of moet je te lang wachten op een afspraak, dan kan je altijd bellen naar het stip.


Placemat informatie studieadviseurs

Bestandsnaam Bestandsgrootte
Placemat_voor_nieuwe_studenten_2223.pdf 237.9 kB

Partners van de MFVN