Master

Masters

Er zijn drie verschillende masters te volgen op de Faculteit der Medische Wetenschappen, namelijk de master Biomedical Sciences, de master geneeskunde en de master Molecular Mechanisms of Disease. Deze zijn hieronder kort uitgewerkt.

Master Biomedical Sciences

Titel: Master of Science (MSc)
Duur: 2 jaar (120 EC), voltijd
Start: September
Voertaal: Engels

In deze master komen de moleculaire, individuele en populatieaspecten van de menselijke gezondheid en ziekte aan bod. Op dit brede terrein zullen verschillende onderwerpen behandeld worden, uitlopend van infectieziekten tot toxicologie, epidemiologie tot immunologie en medische neurowetenschap tot kanker. Het doel van deze master zal zijn: de gezondheid en het welzijn van patiënten verbeteren.

Voor meer informatie, kijk op de volgende website: http://www.ru.nl/opleidingen/master/biomedical-sciences/

Master Geneeskunde

Titel: Master of Science (MSc)
Duur: 3 jaar (180 EC), voltijd
Start: verschillend
Taal: Nederlands

De master Geneeskunde leidt je in drie jaar op tot basisarts. Na het behalen van je bul kan je nog een vervolgopleiding of specialisatie kiezen, zoals huisartsgeneeskunde, kindergeneeskunde, neurologie of oogheelkunde. Er zijn ruim dertig verschillende vervolgopleidingen.

In deze master loop je veertien verschillende coschappen, voorafgaand met een voorbereidend Centraal Klinisch Onderwijs en afgesloten met een week van reflectie en evaluatie. Gedurende de coschappen oefen je basisvaardigheden en leer je die zelfstandig uit te voeren. Je sluit de stages af met een beoordelingsgesprek, waarin je getoetst wordt op kennis en je functioneren beoordeeld wordt.

Voor meer informatie, kijk op de volgende website: http://www.ru.nl/opleidingen/master/geneeskunde/

Master Molecular Mechanisms of Disease (Research)

Titel: Master of Science (MSc)
Duur: 2 jaar (120 EC), voltijd
Start: September
Taal: Engels

De master Molecular Mechanisms of Disease biedt een goede basis aan voor een carrière in de academische en commerciële onderzoekswereld. Gedurende de master verdiep je je in de kennis en onderzoekservaring op het gebied van ziektegerelateere moleculaire mechanismen. Ook werf je vaardigheden zoals academische schrijf- en presentatievaaridheden en leer je hoe je subsidies kan aanvragen en jezelf kan vermarkten.

Voor meer informatie, kijk op de volgende website: http://www.ru.nl/opleidingen/master/molecular-mechanisms-of-disease-research/

Partners van de MFVN