Zwangerschapsproject

Sinds 2012 wordt door de Medische Oriëntatiecommissie van de Medische Faculteits Vereniging Nijmegen (MFVN) het Zwangerschapsproject georganiseerd. Het Zwangerschapsproject is een project waarbij eerste-, tweede-, en derdejaars studenten Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen van de Radboud Universiteit kennis kunnen maken met de medische en emotionele aspecten van een zwangerschap. Een medische student wordt hierbij gekoppeld aan een zwangere en haar partner en gaat daarna zo veel mogelijk mee naar afspraken bij de huisarts, verloskundige of gynaecoloog. Ook kunnen ze elkaar spreken in de thuissituatie en, indien de student en het koppel dit beide willen, kan de student aanwezig zijn bij de geboorte van het kind. 

Dit Project is opgezet om medische studenten een extra mogelijkheid te geven praktische ervaring op te doen. Het Zwangerschapsproject loopt in het RadboudUmc, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en bij verschillende verloskundige praktijken in de regio Nijmegen. De student zal aangemoedigd worden veel vragen te stellen over de verschillende aspecten van een zwangerschap en kan bijvoorbeeld ook helpen bij het voorbereiden van afspraken. Het project loopt nu al vele jaren en tot nu toe zijn de reacties, zowel van de zwangere stellen als van de studenten die hebben deelgenomen, heel erg positief. De Medische Oriëntatiecommissie zet zich er voor in om de ervaring prettig te laten zijn voor het zwangere stel en leerzaam voor de student. Dit wordt gedaan door tussentijds en na afloop te evalueren. Ook vindt er een motivatiegesprek met de student plaats voordat hij of zij het project mag starten. 

Aanmelden voor het Zwangerschapsproject kan door middel van een mail naar orientacie@mfvn.nl of via het aanmeldformulier. Ook voor vragen of opmerkingen is de Medische Oriëntatiecommissie op bovenstaand e-mailadres te bereiken.

flyer_voorkant-1.png

Partners van de MFVN