Workshop Verzekeringsarts

Workshop Verzekeringsarts door UWV

Geïnteresseerd in het sociaal domein, maar onbekend met het werk van de verzekeringsarts? Onze artsen Lisette Hubens (AIO) en Tess van Eijk (AIO) nemen je mee, naar het belang van arbeid in relatie tot gezondheid. En vertellen waarom zij de keuze hebben gemaakt voor de verzekeringsgeneeskunde.

Meer verhalen van artsen op werkenbijuwvalsarts.nl  


Wie zijn wij?

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Wij zorgen voor een deskundige en efficiënte uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. Daarnaast bieden wij arbeidsmarkt- en gegevensdiensten. We voeren deze diensten uit als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Hoe werken we?

Het terrein van werk en inkomen verandert continu. Met een blik op de toekomst leggen we uit hoe we onze taken en verantwoordelijkheden onder deze veranderende omstandigheden uitvoeren. De veranderingen op het terrein van werk en inkomen zijn ingrijpend: taken en bevoegdheden verschuiven van landelijk naar decentraal niveau, de overheid verwacht dat burgers meer zelfredzaam worden, processen digitaliseren en de samenstelling van de beroepsbevolking verandert onder andere als gevolg van de vergrijzing. Tegelijkertijd staan de budgetten bij de overheid onder druk.

Hoe voeren we bij UWV onze maatschappelijke taken en verantwoordelijkheden uit onder deze veranderende omstandigheden? In de eerste plaats baseren we onze manier van dienstverlening op politieke keuzes van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hoe we onze publieke taken uitvoeren, hangt ook af van het budget dat we daarvoor krijgen. UWV werkt samen met publieke en private partijen. We willen de publieke taken goed kunnen blijven uitvoeren binnen het steeds veranderende terrein van werk en inkomen. Daarom faciliteren we de veranderingen door middel van samenwerking en ondersteuning met een ‘uitgestoken hand’. Dit houdt in dat we onze partners van dienst zijn en nieuwe mogelijkheden opzoeken, zodat ook zij hun taken op een goede manier kunnen blijven uitvoeren. Onze dienstverlening is digitaal (30 van de 40 miljoen contacten), telefonisch en persoonlijk. UWV wil de digitale dienstverlening verbeteren, uitbreiden en innoveren. We kunnen hierdoor meer volume aan en sneller verbeteren. Bovendien past de dienstverlening hiermee beter bij de wensen van burgers die gebruikmaken van onze dienstverlening. We houden in de gaten in hoeverre mensen zelfstandig met onze digitale dienstverlening uit de voeten kunnen of hulp nodig hebben. Met onze persoonlijke dienstverlening aan het loket en op onze kantoren concentreren we ons op mensen die de regie niet zelf kunnen nemen.