Verslavingsgeneeskunde

Workshop - Verslavingsgeneeskunde KNMG (MiAM)

Mijn naam is Mary Janssen van Raay, ik ben verslavingsarts KNMG, en werk voor Antes in Rotterdam in een kliniek voor verslaving en psychiatrie. Dat is uitdagend en divers werk, op het snijvlak van somatiek, psychiatrie en maatschappelijke problematiek. Voor patiënten met ingewikkelde combinaties aan problemen. Daarnaast ben ik twee dagen per week het hoofd van de opleiding tot verslavingsarts aan het Radboudumc in Nijmegen. Dat is de enige opleiding in Nederland voor verslavingsartsen hier wordt het cursorisch onderwijs gegeven wat de aios in hun praktijkopleiding in verschillende instellingen voor verslaving en psychiatrie door heel Nederland ondersteunt. De vakken tijdens de opleiding zijn o.a. Neurobiologie, psychiatrie, verslavingsgeneeskunde en public health. Competentiegerichte vakken zijn gespreksvaardigheden (waaronder motiverende gespreksvoering en SDM) en wetenschappelijke ontwikkeling. Hiermee leiden we in twee jaar artsen op tot regiebehandelaar binnen de GGZ. 


Mary.png
Dr Mary Janssen - van raay

Partners van de MFVN