Ouderengeneeskunde (VOSON)

Workshop Ouderengeneeskunde door Drs. Marianne Geurts

De vervolgopleiding tot specialist ouderengeneeskunde duurt in de fulltime variant drie jaar en bestaat uit een praktijk- en een cursorisch deel.

In het eerste en een gedeelte van het derde jaar werkt de arts in opleiding tot specialist (aios) ouderengeneeskunde vier dagen per week onder begeleiding van een opleider in een verpleeghuis. In het tweede en een gedeelte van het derde jaar worden stages gepland: in het ziekenhuis, in de ambulante ouderenzorg (GGZ / soms deels in een verpleeghuis) en een keuzestage. Het cursorisch onderwijs vindt plaats tijdens wekelijkse terugkomdagen aan het opleidingsinstituut. De terugkomdagen worden voor de meeste groepen in Nijmegen georganiseerd. Soms kan een groep terugkomdagen in Eindhoven volgen. Regelmatig worden er regionale en landelijke cursusdagen op verschillende locaties in het land georganiseerd.

De VOSON is een universitair opleidingsinstituut dat aios opleidt tot creatieve, toekomstbestendige en levenslang lerende specialisten ouderengeneeskunde, die met hart en ziel inhoud geven aan de ouderenzorg van nu en van de toekomst. De aios leren dit te doen op basis van persoonlijk, medisch en professioneel leiderschap en in samenwerking met andere spelers in het veld. Zij ontwikkelen het vermogen om zich continu en duurzaam te verhouden tot de veranderingen in de zorg. Zij bieden hun patiënten persoonsgerichte zorg, waarin patiënten en/of hun vertegenwoordigers participeren en meebeslissen. 

We verzorgen onderwijs vanuit passie voor het vak ouderengeneeskunde en passie voor opleiden. In het onderwijs integreert de VOSON ervaring, kennis en onderzoek. Het werkplekleren in de beroepspraktijk staat centraal. Persoonlijke en professionele ontwikkeling gaan hand in hand. We hechten veel belang aan en investeren in de kwaliteit van de opleider en van de docent. De VOSON wil hiermee een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van het kwaliteitsniveau van zorg voor ouderen en chronisch zieken die samengestelde, complexe zorg nodig hebben.