Neurochirurgie

Neurochirurgie door Dr. Hugo den Boogert

Neurochirurgie is een waanzinnig interessant vakgebied. Het biedt klinische, maatschappelijke en technische uitdagingen, en je bent echt met je handen bezig.

Juist die combinatie: een kenner worden van de complexiteit van het systeem waarmee het menselijk functioneren tot een indrukwekkende precisie wordt gereguleerd, maar dan wel hierin ook mogen handelen, er iets concreets mee doen. Als neurochirurg werk je op een fragiel vlak waarbij je met opereren veel goeds teweeg kan brengen, maar het ook grote klinische en maatschappelijke gevolgen kan hebben. Een voor mij interessant aspect van het vak: ik word niet alleen geacht goed te kunnen handelen, maar ook goed na te denken over de gevolgen ervan.


neuro1.jpg
Dr. Hugo den Boogert

Hugo den Boogert

"De fascinatie voor dit vak is gaandeweg mijn opleiding geneeskunde ontstaan en door de keuzes van stages en projecten daarna alleen maar gegroeid. Na het afronden van de geneeskunde opleiding in Groningen heb ik bewust gekozen om mezelf eerst zeer breed te ontplooien in de algemene heelkunde in Utrecht en ben ik daarna gaan solliciteren naar een ANIOS functie binnen de Neurochirurgie. Zodoende in Nijmegen terecht gekomen en hier de kans gekregen mij verder te specialiseren. Daarnaast doe ik ook nog onderzoek naar traumatisch schedelhersenletsel en zet ik me op bestuurlijk vlak in binnen onze landelijke assistentenvereniging. Het is hard werken soms, maar het geeft elke dag weer veel voldoening. Het ‘wow’-effect; ik leg jullie dit graag verder uit op de carrièrebeurs."

Karel de Bree

"Aan het begin van mijn opleiding wilde ik psychiater worden, maar ik merkte gedurende de opleiding dat ik de chirurgie leuker vond. Daarom heb ik tijdens mijn opleiding geneeskunde aan het UvA-AMC gewerkt op de anatomie & embryologie en deed ik onderzoek bij de heelkunde. Tijdens mijn coschappen kwam ik in aanraking met neurochirurgie en was gelijk overtuigd. De neurochirurgische operaties zijn zo leuk omdat ze heel divers zijn. Als neurochirurg kom je met operaties overal in het lichaam, heb je patiënten van een paar dagen oud tot in de 90, van heel ziek tot kern gezond. Mijn oudste/senior coschappen heb ik daarom bij de neurochirurgie in het UvA-AMC gedaan en een keuze coschap IC/neurochirurgie in ETZ Tilburg. Daarna heb ik gesolliciteerd voor een ANIOS plek bij de neurochirurgie in Nijmegen. Twee jaar later in 2018 ben ik daar begonnen aan de opleiding tot neurochirurg."