Interne geneeskunde

Workshop Interne geneeskunde door Gerald Vervoort en Jan Smit

image7.jpg
Gerald Vervoort, opleider interne geneeskunde
image5.jpg
Jan Smit, tijdelijk plaatsvervanged opleider


Interne Geneeskunde  – kracht in diversiteit

  • Word jij een arts die graag naar de patiënt in zijn geheel kijkt en die oog heeft voor de context van de patiënt?
  • Word jij een arts die het een uitdaging vindt om jonge en oudere patiënten te behandelen. Ben jij met onbegrepen klachten en patiënten met meerdere complexe chronische ziekten. Maar ben jij  ook geïnteresseerd in jonge en oudere patiënten met zeldzame ziekten en patiënten met acute problemen?
  • Word jij een arts die het een uitdaging vindt om de problemen van patiënten tot in detail uit te diepen met oog voor interactie van verschillende orgaansystemen?
  • Word jij een arts die werkzaam wil zijn in de kliniek, op de polikliniek en ook op de spoedeisende hulp?
  • Word jij een arts die een generalistische, holistische benadering van patiënten verkiest met ambitie voor verdergaande verdieping ?
  • Word jij een arts met leiderschap kwaliteiten, die flexibel en innovatief is, en zich proactief voorbereid op het veranderende zorglandschap door inzet van jouw kwaliteiten en talenten?
  • Word jij een arts die zich verder wil ontwikkelen in kwaliteit en veiligheid, persoonsgerichte zorg, onderwijs of onderzoek? Of ligt misschien jouw talent in bestuur en management?  


Dan bent JIJ de internist van de toekomst!!


De opleiding tot internist heeft een flexibele opleidingsduur. De duur van je opleiding is afhankelijk van hoe snel je de vereiste competenties bereikt. Gemiddeld duurt de opleiding ongeveer 6 jaar. De eerste 4 jaar bestaat uit: zaalstage interne geneeskunde op een afdeling interne geneeskunde (1e jaar), 4 maanden consultenstage, 8 maanden polikliniek, 4 maanden IC aangevuld met diensten en keuzestages die je zelf mag kiezen.

De laatste 2 jaar van de opleiding kiest de AIOS voor een differentiatie: een enkelvoudige of een meervoudige differentiatie. Bij de enkelvoudige differentiatie volg je 2 jaar verdieping in een specifiek deelgebied van de interne geneeskunde, bv oncologie, nefrologie, ouderengeneeskunde, vasculaire geneeskunde etc etc, met uiteraard continu ook aandacht voor de interne geneeskunde in brede zin. Bij een meervoudige differentiatie volg je 3x 8 maanden verdieping in 3 verschillende deelgebieden, naar eigen keuze. Een veel gekozen meervoudige differentiatie omvat 8 maanden nefrologie, 8 maanden endocrinologie en 8 maanden vasculaire geneeskunde. Met deze meervoudige differentiatie word je opgeleid tot een  meer breed opgeleid algemeen internist om juist ook de zorg van de toekomst voor de oudere patiënt met multimorbiditeit en polypharmacie te waarborgen.

Tijdens de opleiding ligt uiteraard de primaire aandacht bij het opleiden van een medical expert, uitstekende kennis en beheersing van alle vaardigheden liggen aan de basis van interne geneeskunde. Maar geen goede internist zonder dat je ook de juist attitude hebt en dus expert bent in de overige CANMEDS competenties, zoals communiceren, samenwerken, organiseren, reflecteren, en wetenschap. Expliciet wordt hier in de opleiding uitgebreid aandacht gegeven. Tijdens de opleiding verwachten wij een pro-actieve houding, je bent een self-directed learner waarbij je in staat bent om je eigen ambities en talenten te ontdekken en te ontwikkelen, je eigen leerdoelen te identificeren en dit alles in saamhorigheid en betrokkenheid met al je collegae.

Onze regio heeft een prachtig regionaal- en lokaal opleidingsplan geschreven waarin je alle details over de opleiding kunt lezen. Ook op onze website http://www.ooron.nl/  kun je alle informatie vinden over de opleiding tot internist in onze regio.

Een belangrijke voorwaarde voor een goede opleiding is een goed opleidingsklimaat waarin op een open  en transparante wijze word gecommuniceerd en de AIOS als partner worden benaderd. Met veel plezier organiseren opleiders en AIOS ieder jaar: het zeilweekend, skiweekend, de AIOS borrel bij de opleider thuis, de feestelijke huldiging van de jonge klare borrel met wetenschappelijk programma, etc, etc.


Wij zoeken artsen die niet alleen qua kennisniveau en patiëntbenadering bij de interne geneeskunde passen maar ook artsen met de juiste attitude: creatief, out of the box denkend,  innovatief en inspirerend.


Tot ziens!


image8.png