Huisartsengeneeskunde

Workshop Huisartsengeneeskunde door Floris van der Laas

Opleidingsduur

De opleiding duurt drie jaar voltijds en kan in deeltijd worden gevolgd, met een ondergrens van 50 procent. Let op: met ingang van 1 juli 2014 is er meer mogelijk om de duur van de opleiding af te stemmen op de individuele aios. Op die datum treedt voor medisch specialisten in opleiding de nieuwe regelgeving voor individualisering van de opleidingsduur in werking. Voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten en sociaal geneeskundigen in opleiding geldt de regeling vanaf 1 januari 2015. Deze regeling vervangt de vrijstellingsregeling.


Capaciteit en toelatingsprocedure

De opleidingen starten op 1 maart en/of 1 september bij acht universitaire opleidingsinstituten. De toelatingsprocedure begint met toezending van het aanmeldingsformulier én een sollicitatiebrief aan het bureau van Huisartsopleiding Nederland, Postbus 20072, 3502 LB UTRECHT).


Aanmelding

Het aanmeldingsformulier kan worden gedownload via www.huisartsopleiding.nl. Voor toelating tot de opleiding vindt in ieder geval een selectiegesprek plaats. Zodra aan u een opleidingsplaats is toegewezen kunt u zich aanmelden via Aios. De SBOH neemt de kosten (leges) volledig voor haar rekening. Voor inschrijving in het opleidingsregister is inschrijving in het BIG-register van artsen een voorwaarde. Pas na inschrijving in het opleidingsregister kan de arts een opleidingsovereenkomst sluiten met het opleidinginstituut en een arbeidsovereenkomst met de SBOH.


Opleidingsprogramma

De opleiding bestaat uit 21 tot 30 maanden leren en werken in de praktijk van een als opleider erkende huisarts (zie download hieronder) en uit 6 tot 15 maanden stages buiten de huisartspraktijk, waaronder in elk geval een stage van tenminste zes maanden in een ziekenhuis.

Gemiddeld één dag per week wordt besteed aan cursorisch onderwijsgeorganiseerd door het opleidingsinstituut. Gedurende de gehele opleiding wordt de voortgang van de aios (arts in opleiding tot specialist) huisartsgeneeskunde geëvalueerd en getoetst.

Aan het eind van het eerste en het tweede jaar én drie maanden voor het beoogde einde van de opleiding vindt een selectieve beoordeling plaats om na te gaan of de aios de opleiding kan vervolgen en voltooien.