Workshop - Cardiologie 


De afdeling Cardiologie van het Radboudumc heeft als kerntaken: de diagnostiek en behandeling van hart- en vaatziekten bij volwassenen, het doen van wetenschappelijk onderzoek en het bieden van onderwijs en opleiding aan studenten Geneeskunde, Biomedische wetenschappen, co-assistenten en arts-assistenten al dan niet in opleiding tot specialist. Daarnaast worden nog verpleegkundigen en hartfunctielaboranten opgeleid. De afdeling biedt topreferente en topklinische zorg in de regio Oost-Nederland. Kwaliteit en patiëntgerichtheid staan voorop. 

De behandeling van het acute coronaire syndroom is verreweg het grootste deel van het werk dat op de afdeling cardiologie wordt gedaan. Die behandeling is altijd met geneesmiddelen en vaak in combinatie met (primaire) percutane coronaire interventie (PCI). Veel patiënten worden voorbereid voor een chirurgische interventie in nauwe samenwerking met de afdeling cardio-thoracale chirurgie.

Diagnostiek en behandeling bij hartritme- en geleidingsstoornissen worden steeds belangrijker, omdat deze afwijkingen vaak voorkomen bij veroudering van het hart. Denk hierbij aan atriumfibrilleren. Een deel van de diagnostiek en behandeling vindt poliklinisch plaats. Door de ontwikkelingen in zgn. ablatietechnieken, waarbij met een katheter de oorsprong van de ritmestoornis wordt aangepakt door verhitting of bevriezing, en de ontwikkelingen van pacemakers en implanteerbare cardioverters (ICD), vinden behandelingen ook steeds meer plaats in het hartkatheterisatielaboratorium. Goede cardiale beeldvorming met CT of MRI en ook met zgn. elektro-anatomische mapping is hierbij noodzakelijk. Met electro-anatomische mapping kunnen (pathologische) elektrische circuits fraai worden aangetoond en afgebeeld, zodat een ablatie succesvoller wordt.

Hartfalen komt veel voor, mede ook omdat mensen ouder worden. Het belangrijkste doel in cardiologie is natuurlijk hartfalen te voorkomen door tijdige behandeling en preventie van hartziekten. Naast cardiologen hebben verpleegkundig specialisten een belangrijke rol bij de begeleiding van patiënten met hartfalen. Steeds meer worden invasieve technieken, zoals ECMO (extracorporele membraan oxygenatie), een steunhart of een linker ventrikel assist device gebruikt als overbrugging naar harttransplantatie of herstel van acuut hartfalen.  

Congenitale cardiologie betreft de diagnostiek en behandeling van volwassen patiënten met een aangeboren en meestal operatief gecorrigeerde hartafwijking. In het Radboudumc wordt een grote groep patiënten begeleid door zgn. congenitaal cardiologen. Het betreft niet alleen de medische zorg rond diagnostiek en behandeling, maar ook de zorg rondom ingrepen voor niet hart-gerelateerde ziekten, bij zwangerschappen, bij zaken die betrekking hebben op beroepskeuze en andere maatschappelijke vraagstellingen. Beeldvorming bij patiënten met congenitale aandoeningen is van groot belang. Dit geschiedt middels een echocardiogram, een 3-dimensionaal echocardiogram, computertomografie (CT) en magnetic resonance imaging (MRI). 

Cardiogenetica is een nieuwe tak in de cardiologie. Er komt steeds meer kennis over genetische oorzaken van hart- en vaatziekten en deze kennis helpt bij diagnostiek en behandeling van cardiomyopathie, elektrische hartziekten en afwijkingen aan de grote vaten (aorta thoracalis aneurysma). Er is hiervoor natuurlijk een nauwe samenwerking met de afdeling klinische genetica. 

Hart- en vaatziekten zijn bij vrouwen wereldwijd doodsoorzaak nummer 1. Er zijn opvallende verschillen tussen mannen en vrouwen in de cardiologie. Atherosclerose van de coronairvaten verloopt bij mannen anders dan bij vrouwen. Vrouwen presenteren hun klachten ook anders, waardoor de diagnose niet zelden moeilijker te stellen is. Het Radboudumc zet in op betere diagnostiek en behandeling van vrouwen met hart- en vaatziekten; er worden nieuwe onderzoekstrajecten ontwikkeld. De polikliniek kent speciale vrouwenspreekuren. 

Met het ouder worden van mensen ontstaan er specifieke problemen naast de cardiale pathologie, waardoor die ook een specifieke aanpak behoeven. De aandacht voor kwetsbare ouderen, het optreden van delier tijdens ziekenhuisopname, maar ook het maken van keuzes over behandeling bij patiënten op hoge leeftijd vormen een belangrijk aandachtspunt in de cardio-geriatrie. Cardiologie werkt samen met de afdeling Geriatrie om de cardiologische zorg voor deze ouderen te optimaliseren

Studie Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen

De afdeling Cardiologie participeert in het curriculum Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen, begeleidt o.a. studenten en coassistenten.

Opleiding tot cardioloog

De afdeling Cardiologie van het Radboudumc leidt arts-assistenten op tot cardioloog. De afdeling  heeft de A-opleidingsbevoegdheid. Opleiders zijn dr. A.P.J. van Dijk en prof.dr. R. Nijveldt (plv). Binnen de opleidingsregio Oost-Nederland (OOR ON) zijn circa 24 AIOS in opleiding tot cardioloog. Per jaar beginnen er 4 arts-assistenten aan de opleiding; dit aantal wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Het Radboudumc heeft samenwerkingsverbanden met opleidingsziekenhuizen in de regio (o.a. met het Canisius-Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen, het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem en het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch). AIOS volgen een gestructureerd, competentiegericht opleidingsprogramma van 6 jaar (2 jaar interne geneeskunde en 4 jaar cardiologie) en worden hierbij begeleid door een enthousiast opleidingsteam. In het laatste jaar van de opleiding bestaat de mogelijkheid om - naast algemene cardiologie - 50% van de opleidingstijd te besteden aan een aandachtsgebied, zoals bijv. intensive care, beeldvorming, elektrofysiologie, congenitale cardiologie of interventiecardiologie. Op de afdeling cardiologie werken verschillende artsen niet-in-opleiding (ANIOS). Zij bereiden zich voor op een opleidingsplaats en werken vooral in de kliniek en op de eerste hart hulp.

Carrièrebeurs 7 november 2022

Tijdens de carrièrebeurs zijn een lid van het opleidingsteam, AIOS en/of arts-onderzoeker aanwezig om vragen van studenten te beantwoorden. Je vindt hen in de cardiologie-kraam op de standjesmarkt. Verder kun je een workshop ‘cardiologie’ bijwonen, waarin de opleider vertelt over zijn specialisme, en over de opleiding tot cardioloog. 

Tot slot

Ben je na deze informatie enthousiast geworden? Heb je specifieke belangstelling voor het vakgebied Cardiologie? Beschik je over goede communicatieve en sociale vaardigheden? Wil je wetenschappelijk onderzoek doen?

Voor informatie kun je contact opnemen met: opleidingenonderwijs.cardio@radboudumc.nl

Solliciteren naar de functie van ANIOS Cardiologie - bijvoorkeur - via de vacaturesite van het Radboudumc, of rechtstreeks bij de opleider.

https://www.radboudumc.nl/afdelingen/cardiologie

Afbeelding1.jpg
dr. Arie P.J. van Dijk, opleider Cardiologie
Afbeelding3.png
prof. dr. Robin Nijveldt, plv. opleider Cardiologie

Partners van de MFVN