Workshop Anesthesiologie door Christiaan Keijzer


anestesio.png

Mijn naam is Christiaan Keijzer en ik ben anesthesioloog en opleider anesthesiologie in het Radboudumc. Zelf heb ik ooit voor dit vak gekozen omdat de anesthesioloog geen orgaanspecialist is maar het hele menselijke lichaam als geheel behandeld in allerlei verschillende aspecten. Het aspect van de spoedeisende geneeskunde waarin de anesthesioloog een cruciale rol vervult sprak mij erg aan.  Mijn vak oefen ik nu dan ook nog steeds met veel plezier uit en tegelijkertijd ben ik verantwoordelijk voor de opleiding van artsen tot anesthesioloog. De opleiding duurt nominaal vijf jaar en in onze workshop tijdens de carrièrebeurs zal ik daar samen met een aios anesthesiologie uitleg over geven. Hieronder vind je alvast een korte beschrijving van het specialisme. Ik hoop velen van jullie te ontmoeten op de carrièrebeurs op 5 februari.

Wat doet de anesthesioloog?

De anesthesioloog houdt u in het vizier voor, tijdens en na de operatie is een patiënt in veilige handen bij de anesthesioloog! Coördineren, overzicht houden of gelijk handelen: de anesthesioloog begeleidt het proces rondom een operatie en of onderzoek. Zowel binnen als buiten het ziekenhuis. Van gepland tot urgent van geboorte tot overlijden: de anesthesioloog is betrokken bij iedere levensfase en overal in het ziekenhuis. Anesthesiologen hebben veel kennis in huis van de werking van het menselijk lichaam (fysiologie) en medicatie (farmacologie). Dat is ook nodig omdat de patiëntengroep enorm divers is: oud, jong, met meerdere aandoeningen of zeldzame aandoeningen, traumaslachtoffers, anesthesiologen zijn overal bij betrokken. De patiënt wordt ook steeds complexer. We opereren steeds vaker oudere patiënten en patiënten met meerdere aandoeningen. Ook opereren we steeds kleinere baby’s/prematuren (inmiddels bij een geboorte vanaf 24 weken zwangerschapsduur, gewicht 400 gr). Er worden zelfs ingrepen gedaan bij baby’s die nog in de baarbmoeder zitten. Dit brengt allemaal extra risico's met zich mee die de anesthesioloog vooraf in kaart brengt. Daarom is het preoperatieve gesprek met de anesthesioloog belangrijk. Door deze screening kunnen zowel de patiënt als de anesthesioloog weloverwogen besluiten nemen. Bijvoorbeeld om de benodigde zorg te plannen of over de vraag of het verantwoord is de operatie te laten plaats vinden. Soms krijgt de patiënt advies hoe hij of zij zich beter kan voorbereiden op de operatie.

Anesthesie is dus meer dan alleen verdoven of in slaap brengen. Operaties hebben invloed op belangrijke lichaamsfuncties zoals bloedsomloop en ademhaling. Daarnaast zijn er verschillende vormen van anesthesie en verdoving. Welke vorm geschikt is hangt af van bijvoorbeeld leeftijd, gezondheidstoestand, medicatie en type ingreep. Voor het monitoren van lichaamsfuncties wordt gebruik gemaakt van technische middelen. Anesthesie is dus ook een technisch vak. Dat zie je met name op de IC afdeling. Hier worden patiënten behandeld met levensbedreigende aandoeningen. De monitors geven de anesthesioloog de informatie die hij nodig heeft om beslissingen te nemen over de behandeling. Anesthesiologen die hierin gespecialiseerd zijn en op een IC afdeling werken noemen we anesthesioloog-intensivist.

Een groot deel van de anesthesiologische zorg vindt plaats buiten de operatiekamer. De kennis en vaardigheden die anesthesiologen bezitten om te zorgen voor veilige operatieve zorg zijn heel waardevol voor zorg in én buiten het ziekenhuis:

  • Anesthesiologen zorgen voor veilge anesthesie bij vervelende onderzoeken en ingrepen buiten de operatiekamer. Dit wordt sedatie genoemd.
  • Anesthesiologen zorgen voor het stabiliseren van patiënten in acute situaties en rampenopvang. Dit noemen we urgentiegeneeskunde. De urgentiegeneeskunde speelt zich bijvoorbeeld af op de afdeling spoedeisende hulp maar ook op de verpleegafdeling. Daarnaast bestaan ook de Mobiel Helikopter Teams (MMT) grotendeels uit anesthesiologen.
  • Anesthesioloog-pijnspecialisten hebben hun kennis over acute pijn verder uitgebreid en behandelen patiënten met chronische pijn.
  • Anesthesiologen verlenen ook palliatieve zorg. In deze laatste levensfase helpen anesthesiologen klachten bij de patiënt zoals pijn en misselijkheid te verlichten.
  • Veel zwangere vrouwen zien op enig moment een anesthesioloog: bijvoorbeeld voor pijnstilling tijdens de baring of tijdens keizersnede op de operatiekamer. Een zwangere vrouw zit anders in elkaar, zowel fysiologisch en anatomisch. Dat vraagt dus ook een specifieke aanpak door de anesthesioloog.