Plenaire sessie

Plenaire sessie - ...


... zal beschrijven hoe zijn carrière zich ontwikkeld heeft en waar hij welke keuzes gemaakt heeft. Daarbij zal hij aangeven in hoeverre het wenselijk is je carrière te sturen, en waar het goed is om juist niet te sturen en meer die dingen te volgen die per ongeluk op je pad komen.

Partners van de MFVN