ChemRade

ChemRADE Software BV ontwikkelt en beheert de softwareapplicatie ChemRADE®, waarmee bedrijven in eigen beheer de blootstelling aan gevaarlijke stoffen kunnen beoordelen. Daarnaast biedt ChemRADE Software BV inhoudelijke ondersteuning aan bedrijven, zoals:

  • Afleiden van veilige blootstellingswaarden,

  • Beoordelen van beroepsblootstelling in het verleden in verband met beroepsziektes, voornamelijk in het kader van rechtszaken

  • Opstellen en uitvoeren van meetprogramma’s ter bewaking van blootstelling aan gevaarlijke stoffen tijdens werkzaamheden, zoals biologische monitoring,

  • Opzetten van beheersplannen voor gevaarlijke stoffen, waaronder zwangerschapsbeleid,

  • Analyseren van (meet)gegevens en schattingen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Onze missie is het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van medewerkers van bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, zodat zij in alle situaties veilig, gezond en gecontroleerd hun werk kunnen blijven uitvoeren. Ons team bestaat zowel uit inhoudelijke consultants met veel praktijkervaring binnen de arbeidshygiëne, arbeidstoxicologie en biomedische wetenschappen, en consultants die zich meer hebben toegelegd op de ontwikkeling van de software.


Wil je weten wat jij kunt betekenen voor ChemRADE Software BV? Of wil je eerst meer weten over interessante casussen uit de praktijk, zoals problemen met betrekking tot biologische monitoring of het uitvoeren van blootstellingsmetingen? Schrijf je dan in voor onze workshops! Contact: info@chemrade.nl (mail), 024-3628830 (telefoon), zie ook: www.chemrade.nl (website).

Logo_ChemRade.jpg

Partners van de MFVN