In 2007 begon René aan de bacheloropleiding biomedische wetenschappen aan de medische faculteit van de Radboud Universiteit. In het derde jaar van deze studie heeft René, naast een bestuursfunctie bij Café de Aesculaaf, in het kader van de hoofdvakken toxicologie en humane pathobiologie zijn bachelor stage gelopen bij de afdeling Biochemie van het Radboudumc. Tijdens de master Biomedische Wetenschappen heeft René aan wetenschappelijke projecten gewerkt bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu aan de afdeling Gezondheidsbescherming en de afdeling Reumatologie van de Boston School of Medicine (Boston University, Boston, MA, USA).

Na het behalen van zijn Master of Science heeft René meegedaan aan een onderzoeksronde voor studenten van het Radboudumc. In samenwerking met de afdeling biochemie heeft René een onderzoeksvoorstel geschreven en dit met succes verdedigd voor een wetenschappelijke commissie. Met het geld van deze beurs (€ 228 000) kon René in 2013 beginnen met zijn promotieonderzoek. Op wetenschappelijke symposia heeft René prijzen gewonnen voor beste wetenschappelijke posterpresentaties, een prijs voor beste laptop-presentatie en de European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics best paper award gekregen.

Momenteel is René werkzaam als onderzoeker aan de afdeling Radiologie en Nucleaire geneeskunde van het Radboudumc waar hij een deel van een groot Europees consortium coördineert met verschillende academische en farmaceutische partners. Daarnaast is René founding chair van de Dutch Young molecular imaging community, lid van het RIMLS PhD training and supervision committee, betrokken bij de organisatie van de Cancer Immunology and Immunotherapy meetings, en was in 2019 commissielid van het ENABLE symposium 2019.

Rene_Raave.jpg

Partners van de MFVN