Moniek Munneke

Van 2003 tot 2008 studeerde ik BMW met als afstudeerrichting Bewegingswetenschappen. Tijdens mijn laatste grote stage in de master kreeg ik een promotieplek bij de Neurologie aangeboden. In 2014 ben ik gepromoveerd op het onderwerp ‘niet-invasieve hersenstimulatie bij patiënten en controles’. Tijdens mijn promotie was ik ook labcoördinator van de Radboud laboratoria voor niet-invasieve hersenstimulatie, waarbij het onderhouden van het lab en het opleiden en begeleiden van de gebruikers de belangrijkste functies waren. Ook heb ik tijdens mijn promotie onderwijs mogen geven. Ik kwam er achter dat het begeleiden van stagiairs en mede-promovendi als ook het onderwijs geven mij de wenselijke energie gaf. Door deze ervaring ben ik vervolgens op zoek gegaan naar een onderwijsfunctie. Via mijn opgebouwde netwerk heb ik een jaar diverse functies op verschillende afdelingen uitgevoerd. En ben ik uiteindelijk bij de afdeling Anatomie terecht gekomen waar ik nu werk als docent. 

Moniek_Munneke.png