Mijn tijdslijn in het kort hieronder, voor meer info kijk op linkedin.nl/carinlunenburg.


Sep 2008 - sep 2014: Biomedische Wetenschappen Radboud Nijmegen

Master Toxicologie, Minor Drug Research (zelf samengesteld)

incl. MFVN bestuursjaar. 

Bachelorstage RadboudUMC MDL (labstage), IBD en levertoxiciteit

Minorstage RadboudUMC Genetica (labstage), genetische markers voorspellen toxiciteit IBD medicatie (farmacogenetica)

Masterstage USA Minnesota & Kentucky (labstage), BPA blootstelling en bloedhersenbarriere doorlaatbaarheid


Dec 2014 – feb 2019: PhD LUMC Leiden 

o.a. coordinator en monitor van klinische studie met 1100 patiënten, genetische markers voorspellen én voorkomen toxiciteit chemotherapie (farmacogenetica)

Mrt 2019 – dec 2020: Postdoc Aarhus Universiteit & zkh Denemarken 

epidemiologische studies naar farmacogenetica en psychiatrie

Jan 2021: Medical Science Liaison bij Bristol Myers Squibb Utrecht

In te beelden als medisch inhoudelijk adviseur/vraagbalk voor zorgverleners.

Partners van de MFVN