LOGSO

Het Landelijke Overleg voor Geneeskundige Studenten Organisaties of kortweg LOGSO, is de organisatie waarin de acht faculteitverenigingen van de medische faculteiten in Nederland zijn verenigd. Eens in de 6 weken komen van elke vereniging de Praeses en Ab Actis bij elkaar om de actuele zaken te bespreken of elkaar om advies te vragen.

De deelnemers aan het LOGSO zijn: