Goede doel 2016/2017

Tijdens de Voorstel-ALV van 6 juni jongstleden is door middel van een gezamenlijke stemming besloten dat Stichting Matchis het nieuwe goede doel voor verenigingsjaar 2016-2017 is.

Radboudumc

Stichting Matchis is het Nederlands centrum voor Stamceldonoren en zorgt ervoor dat patiënten met leukemie en andere ernstige bloedaandoeningen die een stamceltransplantatie moeten ondergaan zo snel mogelijk de best passende donor krijgen. Tot nu toe staat de teller in Nederland op ongeveer 130.000 stamceldonoren. Het onder de aandacht brengen van het tekort aan stamceldonoren heeft zeker zijn vruchten afgeworpen. Eind 2015 stonden er namelijk nog maar 85.000 donoren geregistreerd.

130.000 stamceldonoren is echter nog steeds ontoereikend om zelfs minder dan een vijfde van de Nederlandse patiënten te helpen. Daarvoor moet een register van 250.000 personen opgebouwd worden. De MFVN wil hier graag haar steentje aan bijdragen. Ons doel is om meer bekendheid voor Matchis te creëren onder onze studenten en een geldbijdrage leveren. Door middel van de kerstbrunch van de Activiteitencommissie, het Goeden-Doelen-MFVN-Feest van de Feestcommissie en een vaste bijdrage hopen we een mooi geldbedrag op te kunnen halen. Met dit geld kunnen kosten gedekt worden voor het registreren van donoren, wat € 50,- kost.

matchis50eur

Hieronder een kort filmpje met wat uitleg: