Extra reiskosten

Als reizen met je week- of weekendabonnement niet voldoet, kun je soms een vergoeding krijgen. Naast de maandelijkse vergoeding mag je dan met je abonnement blijven reizen.

Je kunt de vergoeding aanvragen met het formulier Vergoeding extra reiskosten. Stuur dit formulier met de gevraagde bewijsstukken op binnen twee maanden nadat de problemen zich voor het eerst voordoen. Je hebt geen recht op een vergoeding als je vrijwillig je abonnement niet ophaalt of als je het abonnement vanwege handicap of ziekte niet kunt gebruiken. Kijk voor de exacte mogelijkheden ook op het formulier.

Check dus snel of één van onderstaande gevallen bij jou van toepassing is!

Te laat op het stageadres of niet meer naar huis

Kun je ’s ochtends niet op tijd met het openbaar vervoer op je stageadres komen? Of kun je na een stagedag niet meer met het openbaar vervoer naar huis? Dan kun je een maandelijkse vergoeding krijgen van € 98,79 als de problemen zich minstens twaalf dagen per maand voordoen én de stage een verplicht onderdeel van je opleiding is. Doe je een stage in het buitenland? Dan heb je geen recht op deze vergoeding, vul dit formulier dan niet in maar kijk danhier onder ‘Tijdelijk naar het buitenland’.

Openbaar vervoer niet mogelijk

Kan je het adres van de onderwijsinstelling of het stageadres ten minste twaalf dagen per maand niet met het openbaar vervoer bereiken? En is de afstand tussen het adres van de onderwijsinstelling en jouw woonadres minimaal 6 kilometer? Dan kun je een maandelijkse vergoeding krijgen van € 98,79.

Reistijd enkele reis meer dan anderhalf uur

Ben je ten minste twaalf dagen per maand meer dan anderhalf uur reistijd kwijt voor een enkele reis naar je onderwijsinstelling of stage? Dan kun je een maandelijkse vergoeding krijgen van € 98,79.